Графичен дизайн

Графичният дизайн e пресечната точка между изкуството и комуникацията и има много голяма роля за изграждане на добър корпоративен или индивидуален имидж. Графичният дизайн е наука със своя философия и история, в която се свързват художествено-изобразителните и полиграфическите средства за оформянето на печатните материали или уеб визия. От особена важност за окончателния вид на продукта е композирането и обединяването на отделните елементи – текст, шрифт, изображения.


Студио Т4 може да Ви помогне в изработката на рекламните материали за Вашата фирма, както и да Ви консултира за различни решения, свързани с вътрешна или външна реклама. Една от нашите услуги е редизайн на Вашите уеб визия, лого или на цялостната визуална фирмена идентичност. Създаването на корпоративен дизайн е важна част от фирмената Ви идентичност и определя разпознаваемостта на Вашата марка, продукти или услуги от клиентите и потребителите.


Предлагаме графичен дизайн на: